You Never Get What You Deserve, You Get What You Negotiate

To The Polish Community

Do Kanady przyjechałem niemal 50 lat temu. Jako Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, biegle władam zarówno językiem polskim jak i angielskim. Będąc agentem nieruchomości pomagam też licznej polonijnej społeczności, od szukania domu jak i jego sprzedaży do inwestycji. Jako członek polskiej społeczności emigracyjnej wierzę w nasze wartości rodzinne. Rozumiem też wymagania mojego polskiego klienta, oferuję więc pełny zakres usług a nie tylko samo pośrednictwo w handlu nieruchomościami. Nie chodzi tylko o znalezienie czy sprzedanie domu, ale o cały proces negocjacji, określenie Twojej pozycji w relacji z bankami, wytłumaczenie prawnych wymagań i tym podobnych zagadnień. Co więcej, pomagaliśmy klientom w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji i to dlatego coraz większa część naszego biznesu polega na rekomendacji. Jeśli potrzebujesz dorady czy masz pytania, po prostu zadzwoń do the John Samus Group i porozmawiaj ze mną (Jan Samus) czy Robertem Samusiem Nasz numer telefonu to: (604) 585-3555.

 

I immigrated to Canada almost 50 years ago from Poland. As a Polish Canadian, I am fluent in both Polish and English. As a Realtor, a portion of my business has been helping the large Polish community with many things, from finding and selling a home, to investments and much more. As a member of the polish community, I believe the understanding of polish family values has allowed me to better understand what my Polish client’s desire.  I believe that it is important to not only offer real estate needs but a full-service program to my clients. Being a Realtor does not only mean finding or selling your home. Helping you negotiate, determining your buying or selling power with banks, explaining important legal documents are only a few things that we offer to our clients. Further, we have helped clients with other important life decisions and that is why much of our business is referral based and is consistently growing. If you would like any advice or questions, please feel free to call the John Samus Group at (604) 585-3555 and speak with myself or Rob Samus.